Handledare

Digerbergets skola

Karin Dahlberg

Jag är grundskollärare årskurs 1-7 på Digerbergets skola. Jag undervisar i matematik i årskurs 4-6 och ingår i arbetslag 4-6 (övre arbetslaget). Jag har arbetat som lärare sedan 1995.

EvaLena Johansson

Jag är lärare på Digerbergets skola. Jag undervisar i matematik, NO och teknik i årskurs 4-6 och ingår i arbetslag 4-6 (övre arbetslaget). Jag har arbetat som lärare sedan 1998.

Johan Snögren

Jag är grundskollärare årskurs 1-7 på Digerbergets skola. Jag undervisar i SO-ämnen och Teknik i årskurs 4-6 och är förstelärare i digitalisering i Orsa kommun. Jag har arbetat som lärare sedan 1997.

Maria Möttönen

Jag är grundskollärare 1-7 och jobbar som klasslärare i årskurs 1 på Digerbergets skola. Jag ingår i nedre arbetslaget (F-3). Jag har arbetat som lärare sedan 1994

Camilla Ländin (Mia)

Jag jobbar i förskoleklass på Digerbergets skola. Jag ingår i nedre arbetslaget. Jag har jobbat i förskola, fritids och förskoleklass sedan 1994.

Christina Gummås

Jag heter Christina Gummås och undervisar årskurs 4-6 på Digerberget sedan 2015. Mitt huvudämne är engelska men jag undervisar även i svenska och bild. Jag tog examen 1996 som SV/SO lärare 1-7.

Mattias Mörk

Jag är grundskollärare årskurs 1-7 på Digerbergets skola. Jag undervisar i matematik årskurs 4, och svenska i årskurs 4-6 och ingår i arbetslag 4-6 (övre arbetslaget). Jag har arbetat som lärare sedan 2006.

Brantuddens förskola

Ingela Riis-Davidsson

Jag heter Ingela Riis-Davidsson och jobbar som förskollärare på Brantuddens förskola. Jag är VFU utbildad och har haft många elever under årens lopp. Trivs väldigt bra på Brantudden som är vackert belägen vid både skog och sjö. Jag är intresserad av barn, natur, friluftsliv och min stora familj.

Marie Jarno Rosenquist.

Jag arbetar heltid på Brantuddens förskola avd. Sunnanäng. Där har vi barn mellan 1 och 6 år. Jag är utbildad VFU-handledare och tycker det är mycket intressant och utvecklande att få samarbeta med lärarstudenter. Mina intressen är allt som rör arbetet och vad som sker inom ny forskning på området. Därutöver läser jag mycket litteratur av olika slag.