Verksamhetsförlagd utbildning i Orsa

Hög skolkvalitet

De senaste åren har Orsas skolor gjort en framgångsrik förbättringsresa och vi har nu en skola där resultaten är över riksgenomsnittet. Orsa är enligt SKL för närvarande 51:a bästa skolkommun i Sverige.

Vad erbjuder vi dig?

Vi erbjuder dig en spännande verksamhet med stora möjligheter till egen utveckling. Vi har korta och tydliga beslutsvägar och du kommer få ta stor del i vårt utvecklingsarbete i kommunen. Vår verksamhetsidé, för alla skolformer, är att skapa ett gott lärande i en trygg miljö där alla ska lyckas.

Samtliga förskollärare i Orsa kommun har under läsåret 16-17 läst högskolekursen systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Vi kommer då att få bra verktyg till att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan.

Orsa kommuns skolor har det senaste året tagit stora kliv framåt. Behöriga lärare och kompetent personal har gjort att skolresultaten stigit och nu ligger över riksgenomsnittet. Vi har gjort medvetna satsningar på formativ bedömning och på bemötandet gentemot barn och elever, ett arbete som kommer att fortsätta de närmsta åren. Vi arbetar aktivt med att utveckla våra förskolechefers och rektorers ledarskap. Tillsammans ska detta leda till en ännu bättre förskola och skola för våra barn och elever.

Om Orsa

I Orsa bor ca 6 800 människor. Största arbetsgivare är Orsa kommun med ca 500 anställda. Orsa är en liten kommun. Vi har korta avstånd mellan människor och vill få saker gjorda utan att krångla till det. Orsa - helt enkelt!

Särskilt utvalda partnerskolor

De verksamhetsförlagda delarna i utbildningen – sammanlagt fyra femveckorsperioder – genomförs på särskilt utvalda partnerskolor i Dalarna med omnejd. Det betyder att du får en professionell handledning och coaching av erfarna lärare på skolor som specialiserat sig på att introducera lärarstudenter i sin kommande yrkesroll.

Registerutdrag

Alla barn har rätt till en trygg och säker miljö. Därför ska du, efter besked om din VFU-placering, lämna in ett utdrag ur belastningsregistret från polisen. Originalet visar du upp på skolan/förskolan. Inför varje ny VFU-period måste du visa upp ett giltigt registerutdrag.

Länk till polisen.se (länken öppnas i ett nytt fönster)

Utsedda förskoleområden

Avesta: Skogsbo fsk-område
Borlänge: Forssa - Kvarnsveden
Falun: Bojsen — Britsarvet (förnyat förtroende från första omgången)
Leksand: Rosen, Pelikanen mil (förnyat förtroende från första omgången)
Orsa: Brantudden m.fl
Säter: Äventyret - Myran

Utsedda grundskolor (F-6)

Borlänge: Kvarnsveden — Amsberg
Borlänge: Skräddarbacksskolan
Fagersta: Mariaskolan
Falun: Svärdsjö skolområde
Falun: Hälsinggårdsskolan
Orsa: Digerberget m.fl.
Hedemora: Stureskolan